Zaposleni

Zaposleni

Zaposleni su  ključ našeg uspjeha. Oni su ti koji definišu našu poslovnu politiku kao i svakodnevne aktivnosti. Naša kompanija se trudi da pruži jedno dopadljivo, efektivno i okruženje koje će dati punu podršku našim najboljim kolegama. Imajući visoko motivisano i odano osoblje, svaki sektor naše firme omogućava da dostavimo najviše vrijednosti za naše kupce – u okviru cijene i kvaliteta. Naš fokus je u jednom profesionalnom te dugotrajnom radnom odnosu kao i omogućavanju saradnicima da održavaju jedan adekvatan balans između posla i porodice. Naša kompanija daje mnogo slobode zaposlenima i prepoznaje izuzetnu individualnu performansu.