Kontakt

  Predstavništvo preduzeća se nalazi u Rogatici (vidi mapu), dok poslovne jedinice posjedujemo u Rogatici, Sokocu, Palama, Istočnom Sarajevu, Han Pijesku, Zvorniku, Mokrom, Sumbulovcu, Trnovu i Hreši.

   

  JIB: 4400607660002
  PDV: 400607660002

  • Borička 15 , 73200 Rogatica
  • power.rogatica@gmail.com
  • +387 58 417-577