Rogatica

Rogatica – veleprodaja

JIB: 44000607660002

Ul. Borička bb

Rogatica

finansije – 058 415 496

komercijala – 058 417 577

komercijala – 066 610 120